Ardagh Glass Holmegaard A/S får byggetilladelse til udskiftning af varmegenvindingsanlæg

10-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejdet til etablering af et nyt varmegenvindingsanlæg

Miljøstyrelsen har givet Ardagh Glass Holmegaard A/S tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet med udskiftningen af et varmegenvindingsanlæg før miljøgodkendelsen er givet.
Afgørelse er truffet efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 § 4, at virksomheden kan begynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen henviser til, at anlægget ikke kan sættes i drift før der foreligger en miljøgodkendelse.
Der er ligeledes truffet afgørelse om at udskiftning ikke kræver VVM samt forholdet til Natura-2000 og bilag IV-arter er vurderet.

- læs tilladelsen her

Tilladelsen gives på virksomhedens eget ansvar.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen kan ikke påklages.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K