AKV Langholt: Miljøgodkendelse

11-10-2013

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt Amba, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til udskiftning af et kedelanlæg og etablering af oplag af kemikalier for Cargill A/S.
Klage skal være modtaget senest den 8. november 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt Amba, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til udskiftning af et kedelanlæg i afdelingen for modificeret stivelse og etablering af oplag af kemikalier for Cargill A/S.

- læs miljøgodkendelse af AKV Langholt

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00849 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .