VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

04-11-2013

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg m.v. for Novo Nordisk A/S site Hillerød.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 6. januar 2014 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Baggrunden for planforslaget er, at Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Hillerød frem til 2025:

1) Produktion i pilotanlægget i bygning 25K
2) Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K
3) Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion
4) Ny facilitet til fremstilling af penne
5) Forøgelse af støbe- og montage kapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning.
6) 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også en ny intern affaldsplads

Da anvendelsen af pilotanlæg til produktion ikke medfører nogen fysiske ændringer, er det Miljøstyrelsens vurdering, at ændringen ikke kræver en ny miljøgodkendelse. De øvrige planer vil ikke kunne realiseres før der er taget stilling til, hvorvidt det kræver ny miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- ikke-teknisk resumé, Novo Nordis A/S
- forslag til kommuneplantillæg, Novo Nordisk A/S
- VVM-redegørelse, Novo Nordisk A/S
- visualisering, Novo Nordisk A/S

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 6. januar 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: MST-1272-00056