Stena Recycling A/S: Miljøgodkendelse

20-11-2013

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa miljøgodkendelse. Klage skal være modtaget senest den 18. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til modtagelse, opbevaring, miljøbehandling og shredning af hårde hvidevarer – eksklusiv  kølemøbler. Godkendelsen omfatter 10.000 tons pr. år som en del af den godkendte mængde skrot på 250.000 tons, som virksomheden er godkendt til at modtage

- læs miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00793 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 18. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle lager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .