Rose Poultry A/S, Vinderup Miljøgodkendelse

21-11-2013

Miljøstyrelsen har givet Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt etablering af ny spraykøletunnel.
Klage skal være modtaget senest den 19. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet givet Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt etablering af ny spraykøletunnel.

Den tilladte slagtemængde for slagteriet forøges fra nuværende 28 millioner kyllinger om året til 49 millioner kyllinger om året. Der gives samtidigt godkendelse til etablering af ny spraykøletunnel vest for den nuværende bygning.

- miljøgodkendelse af Rose Poultry A/S
- bilag A1: ansøgning
- bilag A2: støjrapport

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00543 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .