ROCKWOOL, Ø. Doense, udvidelse af kapacitet og anvendelse af alternative råvare og brændsler – Forslag til kommuneplantillæg m.v.

08-11-2013

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af produktionskapaciteten og anvendelse af alternative råvarer og brændsler på ROCKWOOL, Ø Doense, Hobro beliggende i Mariagerfjord Kommune. Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en e-mail senest 10. januar 2013.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af produktionskapaciteten og anvendelse af alternative råvarer og brændsler på ROCKWOOL, Ø Doense, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Baggrunden for planforslaget er, at ROCKWOOL, Ø.Doense ønsker at udvide produktionskapaciteten med 30% med udskiftning af den eksisterende ovn på linje 10 med ny ovn med tilhørende ændringer i bygninger, råvareoplag, nyt færdigvarelager mv. Derudover omfatter godkendelsen anvendelse af alternative råvarer og brændsler til produktion af ROCKWOOL.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Bygherre afholder borgermøde om projektet på adressen Rockwoolvej 2, 9500 Hobro den 3. december 2013, kl. 17.00.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- forslag til kommuneplantillæg
- VVM-redegørelse og ikke teknisk resume
- udkast til miljøgodkendelse (bilag 3)
- udkast til miljøgodkendelse, bilag I
- VVM-redegørelse bilag 5
Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast  til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 10. januar 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4437
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST 1274-00032