Nordic Sugar Nakskov: Afgørelse om revurdering af vilkår for støj, spildevand og fyringsanlæg

15-11-2013

Miljøstyrelsen har revurderet vilkår for støj, spildevand og fyringsanlæg i miljøgodkendelserne for Nordic Sugar Nakskov, Tietgenvej1, 4900 Nakskov.
Klage skal være modtaget senest den 13. december 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet vilkår for støj, spildevand og fyringsanlæg i miljøgodkendelserne for Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.
Revurderingen er gennemført for at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

revurdering af Nordic Sugar Nakskov

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00145 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .