Maglehøjgård Losseplads – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

15-11-2013

Maglehøjgård Losseplads, Vangevej 1B og 1C, Onsved, 4050 Skibby skal have revurderet sin miljøgodkendelse med vilkår for lossepladsens efterbehandlingsperiode.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 13. december 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Maglehøjgård Losseplads, Vangevej 1B og 1C, Onsved, 4050 Skibby, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00224 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 13. december 2013 inden kl. 16.00.