LEO Pharma - Vilkårsændring

21-11-2013

Miljøstyrelsen har ændret vilkår i miljøgodkendelsen for LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup.
Klage skal være modtaget senest den 19. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup 1½ år til at etablere rensning af luften fra sterilisation af gæringsanlægget. Gæringsanlægget steriliseres ca. hver 18. dag og vare omkring 1 time.

Samtidig accepteres LEO Pharma A/S tidsplan for udskiftning af tre kemikalietanke i 2015.

- læs ændring af vilkår for LEO Pharma A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00931 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .