Dong Energy, Skærbækværket: Påbud om ændring af egenkontrolvilkår C14

11-11-2013

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy A/S, Skærbækværket, Påbud om ændring af egenkontrolvilkår C14. Klage skal være modtaget senest den 9. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia påbud efter §72, stk 3 i miljøbeskyttelsesloven.  Miljøstyrelsen påbyder at virksomhedens egenkontrolvilkår, C14, ændres.

- Læs påbud om ændring af egenkontrolvilkår på Skærbækværket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00947 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2013inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .