Danish Crown A/S, Sæby: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

27-11-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan etablere et anlæg til blodudtrækning i slagteriets tarmhus, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan foretage kan etablere et anlæg til blodudtrækning ved hjælp af salt i slagteriets tarmhus, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for Danish Crown A/S, Sæby

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01065 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .