Danepork A/S, St. Lihme. VVM – Indkaldelse af idéer og forslag

06-11-2013

Danepork A/S ønsker at udbygge svineslagteriet og udvide produktionen fra 90 tons/dag til 350 tons/dag. Naturstyrelsen Tværgående Planlægning har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af omfanget af udvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 4. december 2013.

Danepork A/S ønsker at udbygge svineslagteriet og udvide produktionen fra 90 tons/dag til 350 tons/dag. Udvidelsen indebærer en væsentlig udvidelse af bygningsmassens omfang, samt en forøgelse af antallet af daglige transporter, brugen af råstoffer, affaldsmængden og udledning af spildevand.

Naturstyrelsen Tværgående Planlægning har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af omfanget af  udvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg
- Anmeldelse
- afgørelse om VVM-pligt og bilag A: Screeningsskema

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 4. december 2013.
Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes med almindelig post eller elektronisk post til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
e-post:

Tlf: 72 54 40 00

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. mst-1274-00067.

Yderligere oplysninger om VVM-redegørelsen og myndighedsbehandlingen kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense eller på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk