CMC Biologics A/S: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

06-11-2013

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg m.v. for CMC Biologics A/S, Vandtårnsvej 82, Søborg.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 8. januar inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Baggrunden for planforslaget er, at CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune ønsker at overgå til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. CMC Biologics A/S er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter og er omfattet af lokalplan nr. 125. Adressen er Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- forslag til kommuneplantillæg, CMC Biologics A/S
- VVM-redegørelse, CMC Biologics A/S
- ikke teknisk resume,CMC Biologics A/S
- udkast til miljøgodkendelse, CMC Biologics A/S

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast  til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 8. januar 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. :  MST-1274-00058