Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter Miljøgodkendelse

14-11-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld miljøgodkendelse til etablering en tank til AdBlue.
Klage skal være modtaget senest den 12. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld miljøgodkendelse til etablering en tank til AdBlue. AdBlue anvendes til forbrænding af partikler i lastbilers katalysatorer.

- læs miljøgodkendelsen
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01004 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 12. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .