Arla Foods Amba, Branderup Mejeri: Påbud

04-11-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods Amba Branderup Mejeri påbud om ændring af vilkår.
Klagefrist: 2. december 2013 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods Amba, Branderup Mejeri, Branderup Bygade 13, 6535 Branderup J,  påbud om ændring af vilkår C2 vedr. emissionsgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2009.

Se påbud med klagevejledning her .

Klagefristen udløber: 2. december 2013 kl. 16.00

En evt. klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg