Aars Fjernvarme: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-11-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at de-NOx-anlæg på Aars Fjernvarme ikke kræver, at der gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klage skal være modtaget senest den 20. december 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at de-NOx-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand på Aars Fjernvarme, Dybvadmøllevej 1, 9600 Aars ikke kræver, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Aars Varmeværk

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00244 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 20. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .