Novo Nordisk A/S, site Bagsværd: Miljøgodkendelse

01-03-2013

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, site Bagsværd miljøgodkendelse til etablering af Produktion af lægemidler i bygning 1S/1T, herunder med anvendelse af GMO samt etablering af Cell Culture Pilot Plant i bygning 1T øst.
Klage skal være modtaget senest tirsdag den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, site Bagsværd miljøgodkendelse til etablering Produktion af lægemidler i bygning 1S/1T, herunder med anvendelse af GMO samt etablering af Cell Culture Pilot Plant i bygning 1T øst.

- læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00719 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .