Novo Nordisk A/S - Opstart af revurdering af miljøgodkendelse

08-03-2013

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte, op til en rutinemæssig revurdering.
Høringsfrist udløber den 22. marts 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen kan vilkår i miljøgodkendelserne overføres, ændres eller slettes, og der kan gives nye vilkår.  Derudover kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Att: Susanne Andreasen J. nr. MST-1271-00214
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 22. marts 2013 inden kl. 16.00.