Nordisk Aluminat A/S: Miljøgodkendelse

01-03-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til produktion af kaliumformiat og magnesiumnitrat.
Klage skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til produktion af kaliumformiat og magnesiumnitrat på eksisterende produktionsanlæg.

- læs miljøgodkendelse af Nordisk Aluminat A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00832 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .