Nordgroup a/s: Miljøgodkendelse

14-03-2013

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse vedrørende ændring af gældende vilkår for sikkerhedsstillelse for etape 6.2 for Nordgroups specialdepot ved Klintholm.
Klage skal være modtaget senest den 11. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse vedrørende ændring af gældende vilkår for sikkerhedsstillelse for etape 6.2 for Nordgroups specialdepot ved Klintholm.
Det affald der deponeret på etape 6.2 er fjernet og for indeværende deponeres der ikke affald på etapen.
På baggrund af ovenstående er der fastlagt ændrede vilkår vedrørende sikkerhedsstillelsen for etape 6.2.
- læs miljøgodkendelse af Nordgroup a/s
- Bilag A
- Bilag B

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00866 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur-  og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .