Nordgroup - Afgørelse om ingen godkendelsespligt

08-03-2013

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, kan foretage ændring af ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald. Klagefrist: 5. april 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordgroup, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage ændring af ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringen.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Nordgroup
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00753 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 5. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk .