LEO Pharma A/S, Ballerup Afgørelse om ingen godkendelsespligt

20-03-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup kan foretage ændringer i køleanlæggene, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 17. april 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup kan samle hovedparten af rå-, mellem- og færdigvarer samt gemmeprøver, som skal opbevares på køl på et samlet kølelager ved at etablere et kølelager i bygning Å til erstatning af gamle kølelagre. Det nye kølelager skal ligge i den eksisterende bygning Å i stueplan, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for LEO Pharma Ballerup

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00909
på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk