Haldor Topsøe A/S Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-03-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 2, 3600 Frederikssund kan foretage produktion af ASC katalysatorer i afdeling P3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 2, 3600 Frederikssund kan foretage produktion af ASC katalysatorer i afdeling P3 uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Endvidere er meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt
- læs afgørelse om udarbejdelse basistilstandsrapport

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00483 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk