Frese Metal- & Stålstøberi A/S: Miljøgodkendelse, revurdering og afgørelse om ingen VVM-pligt

05-03-2013

Miljøstyrelsen har givet Frese Metal- & Stålstøberi A/S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af en kold hal vinkelret på de to eksisterende hovedbygninger.
Miljøstyrelsen har samtidigt revurderet støberiets miljøgodkendelse. Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Frese Metal- & Stålstøberi A/S
miljøgodkendelse til etablering af en kold hal vinkelret på de eksisterende hovedbygninger. Samtidigt vil der ske en flytning af imprægnering, trykprøvning og forsendelse, samt en udvidelse af produktionstiden.
Revurderingen omfatter virksomhedens rammegodkendelse af 3. juni 1998.

- læs miljøgodkendelsen og revurdering
Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af en kold hal vinkelret på de eksisterende hovedbygninger.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00158 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .