Danish Crown Blans: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-03-2013

Danish Crown Blans har søgt om miljøgodkendelse til opsætning af en saltsilo og etablering af et blodudtrækningsanlæg. Høringsfrist udløber den 21. marts kl. 16.00.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Danish Crown Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg har søgt om miljøgodkendelse til opsætning af en saltsilo og etablering af et blodudtrækningsanlæg.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00912 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 21. marts inden kl. 16.00.