Danish Crown A/S afdeling Horsens: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-03-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S afdeling Horsens kan foretage etablering af blodudtrækningsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S afdeling Horsens kan foretage etablering af blodudtrækningsanlæg som en integreret del af driften for datterselskabet Dat-Schaub beliggende inde på slagteriet, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00910 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .