Daka Proteins Lunderskov: Ansøgning om miljøgodkendelse

22-03-2013

Daka Proteins Lunderskov, Dakavej 12, 6640 Lunderskov
har søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og forarbejdning af vegetabilske og animalske proteinholdige væsker.
Høringsfrist udløber den 22. april 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Daka Proteins Lunderskov, Dakavej 12, 6640 Lunderskov
har i dag tilladelse til at modtage råblod, plasma og hæmoglobin til forarbejdning. Virksomheden har søgt om tilladelse til at modtage andre typer af vegetabilske og animalske proteinholdige væsker.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST–1270-00872 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 22. april 2013 inden kl. 16.00