Bavarian Nordic A/S - Ansøgning om miljøgodkendelse

08-03-2013

Bavarian Nordic A/S på adressen Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard har søgt om miljøgodkendelse til ny vaccineproduktion.
Høringsfrist udløber den 22. marts 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Bavarian Nordic A/S på adressen Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard har søgt om miljøgodkendelse til ny vaccineproduktion.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Susanne Andreasen, Ref. MST-1272-00747.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 22. marts 2013 inden kl. 16.00.