BAC Corrosion Control A/S: Tillæg til miljøgodkendelse

22-03-2013

Miljøstyrelsen har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7, 4681 Herfølge tillæg til miljøgodkendelse til etablering af malerhal og værksted på Færøvej 6, 4681 Herfølge.
Klage skal være modtaget senest den 30. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7, 4681 Herfølge miljøgodkendelse til etablering af malerhal og værksted i  virksomhedens bygning på adressen Færøvej 6, 4681 Herfølge.
- læs tillæg til miljøgodkendelse af BAC Corrosion Control

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00810 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 30. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .