A/S Dansk Shell. Havneterminalen Fredericia. Påbud om ændring af vilkår om lugt

08-03-2013

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell påbud om ændring af vilkår om lugt fra Havneterminalen.
Klage skal være modtaget senest den 5. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia påbud om ændringer af vilkår D1 i revurdering af miljøgodkendelse for A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia, 21. marts 2012.

- læs påbuddet om egenkontrol

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01179 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 5. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .