Arla Foods a.m.b.a. Taulov Mejeri: Ansøgning om miljøgodkendelse

06-03-2013

Arla Foods a.m.b.a. Taulov Mejeri Danbovej 2, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til en ny kedel på 11 MW til erstatning for en ældre og mindre kedel.
Høringsfrist udløber den 20. marts 20113 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Arla Foods a.m.b.a. Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til en ny kedel på 11 MW til erstatning for en ældre kedel på 8,4 MW.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00901 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 20. marts 2013 inden kl. 16.00.