Novozymes A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

15-03-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd.
Klage skal være modtaget senest den 12. april 2013 inden kl. 16.00

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Novozymes A/S Kedelcentral, Bygning 3D, i Bagsværd.

Ved revurderingen er den - miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Novozymes A/S Kedelcentral, bygning 3D

Offentliggørelse Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1271-00204 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk