Syntese A/S Miljøgodkendelse og ændring af vilkår om affaldsmængder

16-05-2013

Miljøstyrelsen har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13 i Hvidovre miljøgodkendelse til opstilling af en tank til anilin/vand med mindre end 1 % anilin. Samtidig er ændret et vilkår om affaldsmængder i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.
Klage skal være modtaget senest den 13. juni 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13 i Hvidovre miljøgodkendelse til opstilling af en tank til anilin/vand med mindre end 1 % anilin. Formålet med den nye tank er at optimere virksomhedens bortskaffelse af affaldsfraktioner. Samtidig er ændret et vilkår om affaldsmængder i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

- læs miljøgodkendelse af Syntese A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00887 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .