Strandmøllen A/S, Ejby Påbud om ændring af matrikel nr. i miljøgodkendelse

06-05-2013

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby

Påbud om ændring af matrikel nr. i miljøgodkendelse
Påbuddet omfatter ændring af matrikel nummer i miljøgodkendelsen givet den 8. december 2010.

- læs påbud om ændring af matrikel nr. for Strandmøllen A/S
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00801 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 3. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk