Strandmøllen A/S, Ejby Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-05-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby kan anlægge og ibrugtage en parkeringsplads, uden at der kræves særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32 5592 Ejby kan anlægge og ibrugtage en parkeringsplads, uden at der skal kræves særskilt miljøgodkendelse hertil.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Strandmøllen A/S
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed