Stena Recycling A/S: Miljøgodkendelse

01-05-2013

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til etablering af udsugningsanlæg fra virksomhedens sorterbånd.
Klage skal være modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Plutovej 3, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til etablering udsugningsanlæg fra virksomhedens sorterbånd. Eksisterende ventilationsanlæg udvides af hensyn til arbejdsmiljøet i sorterhuset.
- miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S
- bilag A til miljøgodkendelsen af Stena Recycling A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00930 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .