Statens Serum Institut: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

15-05-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S midlertidigt opstilling af to kølecontainere, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette.
Klage skal være modtaget senest den 13. juni 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt samt ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Statens Serum Institut midlertidigt kan opstille to kølecontainere mellem bygning 30 og 76, frem til udgangen af 2014, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Statens Serum Instiut

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00452 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .