Nordgroup a/s Miljøgodkendelse

27-05-2013

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse vedrørende ændring af gældende vilkår angående tilladelse til deponering af affald ved indstilling af driften på etape 6.2.

Klage skal være modtaget senest den 24. juni 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse vedrørende ændring af gældende vilkår angående tilladelse til deponering af affald ved indstilling af driften på etape 6.2.

I henhold til gældende godkendelse af etape 6.2 er der fastlagt følgende vilkår A2:

Tilladelsen til at modtage affald til deponering bortflader hvis driften indstilles i en periode på 2 år.

Med henvisning til en afgørelse der er truffet af Natur – og Miljøklagenævnet, har Nordgroup a/s ansøgt om annullering af ovennævnte vilkår.

På baggrund af ovennævnte er der fastlagt nye vilkår vedrørende genoptagelse af deponering ved indstilling af driften af etape 6.2.

- læs miljøgodkendelse af Virksomhedens navn

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00871 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .