Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Miljøgodkendelse

01-05-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk miljøgodkendelse til etablering af et nyt anlæg til produktion af laktose samt udvidelse af laktoseproduktionen.
Klage skal være modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk miljøgodkendelse til etablering af et nyt anlæg til produktion af laktose samt udvidelse af laktoseproduktionen
- læs miljøgodkendelse af ny laktoseafdeling

Basistilstandsrapport
Miljøstyrelsen har forud for meddelelse af ovennævnte miljøgodkendelse truffet afgørelse om, at Arla Foods ingredients Group P/S, Danmark Protein ikke skal udarbejde basistilstandsrapport.

- læs afgørelse vedr. basistilstandsrapport

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00825 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .