Ændring af pilotproduktion til egentlig produktion hos CMC Biologics A/S.

06-05-2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet, ændring af pilotproduktion til egentlig produktion hos CMC Biologics A/S, er VVM-pligtigt. Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 20. maj 2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektet indvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg
- anmeldelse
- afgørelse om VVM-pligt

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 20. maj 2013. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade  29, 1401 København K
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00061