Ændret vilkår om sandfang under metalcontainer på Skodsbøl Deponi

29-05-2013

Miljøstyrelsen har ændret et vilkår om sandfang under container til metalaffald på Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager.

Miljøstyrelsen har givet Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager, ændret vilkår til containerplads for metalaffald.

- læs afgørelsen her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
eller med post til Miljøstyrelsen, Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. juli inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .