TripleA A/S: Miljøgodkendelse

24-06-2013

Miljøstyrelsen har givet TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld miljøgodkendelse til etablering af en fabrik til udvinding af sojaprotein fra sojaskrå.
Klage skal være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld miljøgodkendelse til etablering af en fabrik til udvinding af sojaprotein fra sojaskrå.

- læs miljøgodkendelse af TripleA A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00723 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .