Statens Seruminstitut: Afgørelse om ændring af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse

17-06-2013

Miljøstyrelsen har ændret vilkår 19 i revurderet miljøgodkendelse for Statens Seruminstitut, Artillerivej 5, 2300 København S.
Klage skal være modtaget senest den 15. juli 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har ændret vilkår 19 i revurderet miljøgodkendelse for Statens Seruminstitut, Artillerivej 5, 2300 København S.
Ændringen i vilkåret vedrører dekontamineringsmetode på afkast fra autoklave i difteritisvaccine produktio¬nen.

- afgørelse om revurdering af Statens Seruminstitut

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. vilkårsændringen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-00671 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .