Ravnshøj Miljøanlæg, AVØ A/S: Afgørelse om påbud om indretning af særskilt celle på særlige vilkår

18-06-2013

Miljøstyrelsen har givet påbud om indretning af særskilt celle for PCB på særlige vilkår til AVØ A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.
Frist for evt. klage: 16. juli 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet påbud om indretning af særskilt celle for PCB på særlige vilkår til AVØ A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

- se påbud vedr. Ravnshøj Miljøanlæg, AVØ A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1272-00132 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .