Nordgroup a/s – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

24-06-2013

Nordgroup a/s har udarbejdet en rapport vedrørende nedlukning og slutafdækning af Nordgroups deponi ved Klintholm, etape 1-5 og 6.1.

Nordgroup a/s har foreslået ændringer af fastlagte vilkår for nedlukning af ovennævnte etaper.

Afgørelse vedrørende ændrede vilkår vil ske ved meddelelse af et påbud – svarende til en revurderingsafgørelse.

Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 8. juli 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering

I afgørelse af 19.december 2009, vedrørende ”Revurdering af miljøgodkendelser for etape 1-5 og 6.1, samt klassificering af etaperne 1-3”, er der fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning af nævnte etaper.

Nordgroup a/s har udarbejdet en rapport vedrørende nedlukning og slutafdækning af ovennævnte etaper.

Nordgroup a/s har foreslået ændringer af fastlagte vilkår for nedlukning af etaperne.

Ved revurderingen ændres eller slettes vilkår i ovenstående afgørelse af 19. december 2009.

Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00223 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 8. juli inden kl. 16.00.