Bavarian Nordic A/S Miljøgodkendelse

06-06-2013

Miljøstyrelsen har givet Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård miljøgodkendelse til PROSTVAC vaccine produktion.
Klage skal være modtaget senest den 4. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård miljøgodkendelse til etablering af ny bygning til PROSTVAC vaccine produktion. Miljøgodkendelsen er meddelt uden nye vilkår, da Miljøstyrelsen vurderer, at eksisterende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. august 2004 er dækkende for den nye aktivitet. Det er vurderet, at den nye produktion af PROSTVAC vaccine er omfattet af virksomhedens eksisterende VVM-redegørelse fra 2004.

- læs miljøgodkendelse af Bavarian Nordic A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00474 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 4. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .