I/S Nordforbrænding Miljøgodkendelse

19-06-2013

Miljøstyrelsen har givet I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, Hørsholm miljøgodkendelse til etablering en ny ovnlinje 5 til forbrænding af affald på Kærvej 1, Hørsholm.
Klage skal være modtaget senest den 17. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, Hørsholm miljøgodkendelse til etablering af en ny ovnlinje til affaldsforbrænding på Kærvej 1, Hørsholm. Den nye ovnlinje placeres øst for det eksisterende anlæg.
Ovnlinjen skal erstatte forbrændingsanlæggets 3 gamle ovnlinjer med et nyt anlæg, der indrettes i overensstemmelse med gældende krav til bedst anvendelig teknik. Der er således stillet skærpede krav til emissioner til luft fra anlægget.

- læs miljøgodkendelse af I/S Nordforbrænding

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00453 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .