EOT: Afgørelse om, at nyt varmtvandsanlæg til opvarmning af olieprodukter ikke er VVM-pligtig

21-06-2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at nyt varmtvandsanlæg til opvarmning af olieprodukter ikke er VVM-pligtig.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at nyt varmtvandsanlæg til opvarmning af olieprodukter ikke er VVM-pligtig.


Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at nyt varmtvandsanlæg til opvarmning af olieprodukter ikke er VVM-pligtig. Der er tale om tunge olieprodukter som skal være opvarmede for at være pumpbare. Anlægget er beliggende Inter Terminals Danmark EOT, Varnæsvej 9, 8200 Åbenrå.
Enstedværket kan ikke fortsat levere varme til opvarmning af olietankene og Inter Terminals ønsker derfor at overgå til et opvarmningsanlæg baseret på træpiller.
Anlægget får en effekt på 3, 5 MW.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, hvad angår retlige spørgsmål.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00955 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk