Dong Energy, Skærbækværket: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

18-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med indfyring af naturgas på deres hjælpedampkedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med indfyring af naturgas på værkets hjælpedampkedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- læs tilladelsen til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder hos Skærbækværket, Fredericia
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Ingen klageadgang
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.