Dong Energy Måbjergværket: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

26-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy A/S Måbjergværket, Holstebro kan etablere et midlertidigt, mindre oplag af balleteret, importeret engelsk affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klage skal være modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy Måbjergværket, Holstebro  kan etablere et midlertidigt, mindre oplag af balleteret, importeret engelsk affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for Måbjergværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00976 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .